نوازندگان سازهای کوبه ای

 

توجه : در صورت نبودن ساز کوبه ای شما در سایت ، با ما تماس بگیرید .

 

 

 

ثبت نام (رایگان)

درامز

 

 

بانگو و کونگا

 

تمبک

 

 

دف

تیمبال

 

 

تیمپانی

طبلا